Shari De Meyer behaalde in 2021 de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij studeerde af met een doorgedreven specialisatie in het burgerlijk recht en in het privaatrecht.

Sinds 1 september 2021 vervoegt Mter. De Meyer het kantoor te Antwerpen alwaar zij voornamelijk dossiers met betrekking tot het huurrecht en het (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht behartigt, maar u kan bij Mter. De Meyer ook steeds terecht voor uw familierechtelijke kwesties.

Daarnaast heeft Mter. De Meyer een bijzondere passie voor het hippisch recht en verleent zij ook gespecialiseerde bijstand tijdens verhoren in het kader van de Salduz-permanentie.

Mter. De Meyer staat cliënten steeds met veel gedrevenheid bij inzake begeleiding, adviesverlening en verdediging voor de rechtbank.