Shari De Meyer behaalde in 2021 de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij studeerde af met een doorgedreven specialisatie in het burgerlijk recht en in het privaatrecht.

Op 1 september 2021 trad Mter. De Meyer toe tot de Antwerpse Balie en vervoegde zij het kantoor onder het patronaat van Mter. Els Gauquie.

Mter. De Meyer ontwikkelde een sterke interesse in het burgerlijk recht in al haar facetten. Zij behandelt voornamelijk dossiers met betrekking tot het huurrecht en het (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht, maar u kan bij Mter. De Meyer ook steeds terecht voor uw familierechtelijke kwesties.

Mter. De Meyer staat cliënten dan ook met veel plezier bij inzake begeleiding, adviesverlening en verdediging voor de rechtbank.