Van gemeen huurrecht, algemeen huurrecht, huurrecht in of buiten België, onze advocaten bieden u rechtshulp bij elk geschil inzake huurrecht. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht voor bijstand over:

  • Het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten
  • Wanbetaling/ huurachterstand
  • Beëindiging huur/ ontbinding
  • Gebreken aan het gehuurde goed
  • Woonkwaliteit
  • Opzegmogelijkheden
  • Huurhernieuwing
  • Burenhinder

De huurwetgeving, en in het bijzonder de handelshuurwetgeving, is complexe materie en bevat tal van wettelijk voorgeschreven termijnen en bepalingen. Om dit te kunnen naleven kunnen zowel huurders als verhuurders terecht bij onze gespecialiseerde advocaten. Zij bieden de nodige ondersteuning bij betwistingen en procedures.

Komt het met een huurovereenkomst tot een geschil of wordt een bepaald beding betwist? Dan kunt u rekenen op onze actuele en uitgebreide kennis van het huurrecht.