Mr. Bert Cleymans behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen en vervolgens dat van Licentiaat in de Criminologie aan de Universiteit Gent. Hij begon zijn carrière als advocaat aan de Balie te Antwerpen, alwaar hij zich toelegde op het strafrecht, bouwrecht, financiëel- en handelsrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hij behaalde bijkomend het getuigschrift Evaluatie van menselijke schade aan de KU Leuven.

Na een periode van tien jaar, vervoegde hij in 2002 de Balie van Turnhout, als medewerker in een groot regionaal kantoor, waar hij werkzaam bleef in dezelfde materies. In 2007 richtte Mr. Cleymans een eigen kantoor op te Turnhout om uiteindelijk in 2023 toe te treden tot Nevisis Advocaten.

Mr. Cleymans behandelt familiale zaken, strafzaken, bouwzaken, handelszaken, huurzaken, verkeersrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringszaken.