Als handelaar krijgt u vaak te maken met een waaier aan problemen. Die problemen dienen vaak snel en vastberaden te worden aangepakt.

Onze advocaten met specialisaties in het handels- en ondernemingsrecht hebben een diepgaande expertise in het voeren van gerechtelijke handelsgeschillen, zowel voor eisende partijen als voor gedaagden, en zowel voor de rechter ten gronde als voor de rechter in kort geding (voor bijvoorbeeld stakingsvorderingen).

We staan in voor het opstellen, controleren en naleven van samenwerkingsovereenkomsten. Onze belangrijkste taken binnen het handels- en ondernemingsrecht hebben dan ook vaak te maken met onder meer:

  • Handelshuurgeschillen
  • Aannemingsovereenkomsten
  • Consumentenkoop
  • Leasingovereenkomsten
  • Redactie van sluitende algemene voorwaarden
  • Oprichting van een nieuwe vennootschap, wijziging van maatschappelijk doel, kapitaalsverhogingen, aansprakelijkheden als zaakvoerder, de minderheidsvorderingen

Wij streven ernaar om door onderhandelingen, advies en bemiddeling tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer dat niet haalbaar is zullen wij vanzelfsprekend de correcte gerechtelijke procedure inleiden en afhandelen.

Elk dossier wordt steeds in teamverband besproken. De cliënt wordt betrokken bij de strategiebepaling en elke stap van het proces. We zorgen voor een doortastende aanpak waarbij een efficiënte oplossing voor uw probleem steeds centraal staat.

Faillissement en insolvabiliteit

Vaak wordt u als handelaar geconfronteerd met klanten of leveranciers die insolvabel blijken te zijn. Dit kan er op zijn beurt voor zorgen dat uw onderneming betalingsmoeilijkheden krijgt.

Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden voorziet de wet verschillende beschermingsmaatregelen. Onze ervaren advocaten verlenen u advies over hoe u zich het best wapent tegen wanbetalers.

Als u geconfronteerd wordt met een faillissement is het noodzakelijk om de schade te beperken en te vermijden dat u als zaakvoerder enige aansprakelijkheid oploopt. Bovendien is het belangrijk om zo snel mogelijk uw aanspraken op de verschoonbaarheidsverklaring te realiseren zodat u opnieuw kan ondernemen. Ons advocatenteam kan u bij elk van deze
aspecten in het handelsleven adviseren en bijstand verlenen.