Het Advocatenkantoor

Nevisis is een groepering van advocaten bestaande uit : de vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) Nevisis advocaten, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 29, met als leden:

  • de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Els Gauquie Advocaat , KBO BE0847 797 123.
  • de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alderik, KBO BE0694 929 081.
  • de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evelia Lex,KBO BE0550 816 280.

U vertrouwt uw zaak toe aan één van de advocaten van het kantoor.

De Belgische advocaten werkzaam bij en/of binnen Nevisis mogen hun beroep uitoefenen onder de titel “advocaat” en zijn allen lid van de balie van Antwerpen. Mr. Els Gauquie en Mr. Tim Smet hebben een bijkomende inschrijving aan de balie van Mechelen en Turnhout. Mr. Evelien Jacobs heeft een bijkomende inschrijving aan de balie van Mechelen.

Dienstverlening

Het advocatenkantoor verleent bijstand in alle materies die vermeld worden op deze website.

Bij de opstart van het dossier wordt duidelijk uitgelegd welke trajecten er kunnen leiden tot de oplossing van het geschil: via de rechtbank of via een vorm van minnelijke regeling zoals bemiddeling of verzoening. Indien een alternatieve vorm van geschillenoplossing overwogen wordt, streeft de advocaat ernaar om deze te bevorderen.

Beroepsregels

De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op volgende websites:

www.advocaat.be
www.balieantwerpen.be

Algemene voorwaarden

Het Advocatenkantoor Nevisis is een groepering van advocaten bestaande uit : de vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) Nevisis advocaten, met maatschappelijke…
Lees meer

Tarieven

Er wordt een heldere werkwijze gehanteerd, waarbij de te betalen vergoeding opgesteld is uit enerzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor…
Lees meer