Onze gespecialiseerde advocaten staan u bij in elk geschil binnen het personen- en familierecht. Deze materie betreft voornamelijk:

  • Echtscheidingen
  • Alimentatievorderingen, zowel tussen ex-partners als voor de kinderen
  • Het uitoefenen van het ouderlijk gezag en de regelingen omtrent het verblijf van de kinderen
  • De regeling en de beëindiging van de wettelijke samenwoning in de ruime zin
  • Adoptie- en afstammingsgeschillen
  • Het vereffenen en verdelen van nalatenschappen en andere onverdeeldheden

Dergelijke familiale geschillen kunnen erg aangrijpend zijn voor alle betrokken partijen. Daarom wordt u door onze gespecialiseerde advocaten steeds actief en persoonlijk betrokken bij de procedure en de mogelijke oplossing. Van bij de start van het dossier bespreken we de strategie in onderling overleg en adviseren we u over de haalbaarheid en obstakels van mogelijke oplossingen. U kan dan ook steeds bij ons terecht voor een oriënterende consultatie waarin wij naar uw problematiek luisteren en u reeds een eerste advies en strategie kunnen geven.

Deze persoonlijke aanpak hanteren we doorheen het hele dossier. U zal steeds betrokken worden bij elke stap die in uw dossier gezet wordt.
Uiteraard zullen wij, indien mogelijk en nuttig, eerst proberen om tot een minnelijke oplossing te komen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, zullen wij, in samenspraak met u, overgaan tot het inleiden en afhandelen van het geschil voor de rechter.

Ons kantoor werkt bovendien nauw samen met een onafhankelijke, externe bemiddelaar die u kan begeleiden in het scheidingsproces.