Robin Madereel behaalde in 2022 de titel van Master in de Rechten aan de
Universiteit Antwerpen. In datzelfde jaar trad hij toe tot de balie van
Antwerpen. Sedert 1 februari 2023 is hij werkzaam bij het kantoor Nevisis
Advocaten, waar hij de burgerlijke sectie versterkt.

Mr. Madereel ontwikkelde reeds tijdens zijn studies een sterke interesse in
het burgerlijk recht. Meer in het bijzonder gaan zijn interesses uit naar het
personen- en familierecht, het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en het
verbintenissen- en overeenkomstenrecht.

Mr. Madereel zoekt steeds naar een oplossing op maat van de cliënt en tracht ieder
dossier met veel sereniteit te behartigen.