Een ongeval is soms snel gebeurd, en de schade kan soms erg ernstig zijn. Ons kantoor kan u een diepgaande expertise in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht aanbieden. Onze advocaten verlenen oplossingsgericht advies en gespecialiseerde bijstand, zowel aan particulieren als aan verzekeraars en ondernemingen.

Het aansprakelijkheidsrecht omvat alle voorvallen waarbij er iemand schade lijdt, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de fout van iets/iemand anders. Dit kan zowel in het kader van contractuele als buitencontractuele relaties zijn, en ongeacht of de fout op zich een strafbaar feit is.

Dit zijn enkele vragen die men aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht kan oplossen:

  • Ben ik altijd aansprakelijk als mijn hond iemand bijt?
  • Ben ik aansprakelijk wanneer er een bloempot van op mijn vensterbank op het hoofd van een voetganger valt?
  • Ben ik als huurder altijd aansprakelijk voor brand in een huurwoning?
  • Wat kan ik doen wanneer er na verbouwingen aan mijn woning ernstige waterschade blijkt te zijn, en de aannemers naar elkaar wijzen?
  • Ben ik als ouder mee aansprakelijk wanneer mijn zoon/dochter iets mispeutert?

In deze gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen, en daarbij kan ons kantoor u ongetwijfeld helpen, zowel preventief als na de feiten. Ons advies is zowel nuttig wanneer u zelf schade hebt geleden als wanneer iemand u verantwoordelijk acht voor geleden schade.

Rechtsbijstand & Familiale verzekering

Als u het slachtoffer bent in een aansprakelijkheidskwestie, kan u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een zogenaamde rechtsbijstandverzekering. Zo worden de kosten die nodig zijn voor een advocaat en het voeren van een juridische procedure vaak grotendeels tot zelfs volledig door de verzekeraar gedragen.

Ook een familiale verzekering kan in aansprakelijkheidskwesties een belangrijke rol spelen. Deze verleent mogelijk tussenkomst wanneer u aansprakelijk wordt geacht. Het loont dus zeker de moeite om zich bij uw verzekeraar te informeren, of tenminste om dit aan ons kantoor te melden. Zo kunnen we voor u nagaan welke verzekeringen er nuttig kunnen zijn bij de afhandeling van het geding.