Doorheen de jaren heeft ons kantoor een vergevorderde specialisatie opgebouwd in het bouwrecht. We kunnen dan ook bijstand en vertegenwoordiging op maat verlenen aan zowel bouwheren, aannemers en architecten als aan de andere spelers in deze materie (zoals bijv. verzekeraars).

Dit betekent concreet dat wij u kunnen helpen in zowel het invorderen als het betwisten van facturen, het installeren van expertises (zowel gerechtelijk als minnelijk), en bij het mislopen van een bouwproject of renovatie. Hierbij gaan we steeds na of uw verzekeraar al dan niet dient tussen te komen om de procedurekosten (waaronder advocaten- en expertisekosten) te dekken.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie zullen u persoonlijk begeleiden om, indien mogelijk, tot een minnelijke oplossing te komen. Indien echter blijkt dat uw tegenpartij (zij het nu als bouwheer, aannemer of architect) geen adequate minnelijke oplossing voor een geschil wil bieden, zullen wij uiteraard in nauw overleg de meest efficiënte gerechtelijke procedure voor u inleiden.

Als u meer informatie wenst kunt u steeds onze gespecialiseerde advocaten contacteren voor een inleidend gesprek.