Dat de herfstvakantie met een week verlengd wordt, roept niet alleen vragen op bij gescheiden ouders, waarvoor wij verwijzen naar onze vorige bijdrage, maar ook bij ouders die niet in opvang kunnen voorzien. Wat als u moet gaan werken?

Op 30 oktober 2020 werd de Wet van 23 oktober 2020 gepubliceerd aangaande het openstellen van tijdelijke werkloosheid voor werknemers wegens overmacht door corona in geval van het sluiten van scholen en opvang.

De Wet bepaalt dat, voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, werknemers die hun kinderen moeten opvangen, beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De reden waarom het kind niet naar de school of de opvang kan gaan, moet te wijten zijn aan ‘de tijdelijke sluiting als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken’.

Hoewel zij hun werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen, kan de tijdelijke werkloosheid niet geweigerd worden. U heeft geen recht op loonbehoud gedurende uw afwezigheid, maar u heeft wel recht op een uitkering van de RVA, uiteraard voor zover u aan alle voorwaarden voldoet.

Heeft u nog vragen over dit specifieke onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.