Toen in maart 2020 de coronacrisis reeds zorgde voor vragen bij gescheiden ouders waarvan hun kind tot twee gezinnen behoort – hiervoor verwijzen wij naar onze bijdrage van 19 maart 2020 omtrent nieuw samengestelde gezinnen in tijden van corona– wordt het er nu niet eenvoudiger op.

Het Overlegcomité heeft vrijdag 30 oktober beslist dat de herfstvakantie één week langer zal duren, t.e.m. 13 november 2020.

Wat nu met uw verblijfs- en vakantieregeling? Wij van Nevisis Advocaten staan ter beschikking om u duidelijkheid te bieden in deze onzekere periode. 

Meestal wordt er een aparte vakantieregeling voorzien. Deze verschilt van de gewone verblijfsregeling. Zo kan er bijvoorbeeld worden beslist dat de ene ouder het kind bij zich heeft gedurende de krokusvakantie en de andere ouder het kind vervolgens bij zich heeft gedurende de herfstvakantie, aangezien deze vakanties beide één week duren en ze niet zo eenvoudig op te splitsen zijn.

Lees uw vonnis/ arrest eens goed na. Indien de hierin opgenomen regeling uitgebreid geformuleerd werd, zal er niet veel onduidelijkheid bestaan.

Zo kan de rechter beslist hebben dat u uw kind heeft ‘gedurende de herfstvakantie’. Aangezien het Overlegcomité de herfstvakantie verlengd heeft en deze extra week ook effectief als vakantie bestempeld wordt, zal uw kind één week extra bij u kunnen verblijven.

Indien de rechter de herfstvakantie echter duidelijker omschreven heeft, bijv. ‘van 02 t.e.m. 06 november 2020’, dan zal de gewone verblijfsregeling vanaf 09 november weer gelden.

Uiteraard is dit slechts een richtlijn en is het aan te raden om als ouders zo snel mogelijk te communiceren over eventuele verschillende interpretaties van de rechterlijke beslissing/ afspraken. Een beslissing waar iedere partij zich goed bij voelt, inclusief het kind, zal rust brengen in deze vage tijden en valt alleen maar aan te moedigen.

Indien u nog vragen heeft over dit specifieke onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten gespecialiseerd in het familierecht.