Hoewel de regering deze week nieuwe, strengere maatregelen uitvaardigde teneinde de strijd tegen het coronavirus in ons land kracht bij te zetten, blijven veel mensen met vragen achter.

Zo blijven ‘activiteiten’ in gezinsverband toegelaten, maar wat met gescheiden ouders waarvan hun kind tot twee gezinnen behoort?

Algemeen adviseren wij van Nevisis Advocaten onze cliënten om de lopende verblijfsregeling te blijven naleven. Gebruik hierbij uw gezond verstand en maak de wissel van de kinderen van het ene naar het andere gezin zo kort mogelijk.

De coronacrisis kan uiteraard niet als reden gebruikt worden om uw kind langer bij u te houden, in strijd met de overeengekomen/ opgelegde verblijfsregeling. Dit is uiteraard anders indien één van de ouders/ één van de leden van het gezin ziek is.

In het belang van beide gezinnen wordt er in dat geval aangeraden om het (fysiek) contact zoveel mogelijk stil te leggen en het kind niet langer te laten ‘schipperen’. Het is dan uiteraard beter om het kind voor een langere periode bij de ouder te laten die niet ziek is.

Maar wat als het kind zelf ziek is? Aan te raden valt dan om het kind te laten verblijven bij de ouder die het meest thuis kan zijn en het minst met andere mensen in contact komt, om zo verdere besmetting maximaal te vermijden.

Huidige gezondheidscrisis blijft een vage zone voor ieder van ons. Deze periode zal wat extra flexibiliteit en creativiteit vergen. Wat vaker bellen/ skypen met uw kinderen zal al heel wat goed maken.

Indien u nog vragen heeft over dit specifieke onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten bij Nevisis Advocaten.