Wie in zijn woning nog geen rookmelder heeft hangen, maakt hier best werk van. Vanaf 1 januari 2020 zullen rookmelders namelijk ook verplicht zijn in privéwoningen.

Wat indien U een woning huurt? Conform het Rookmeldersdecreet van 2012 (artikel 4 Rookmeldersdecreet) ben je als verhuurder van een woning verplicht om een rookmelder te installeren in het pand dat je verhuurt. Doe je dit niet, dan kan je als verhuurder geen conformiteitsattest ontvangen. Dit betekent dat de woning niet voldoet aan de minimumnormen van de Vlaamse Wooncode. Het is bovendien ook strafbaar.

Bent U huurder van een woning en merkt U op dat er geen rookmelder aanwezig is in Uw woning, laat U dan gerust informeren door een van onze huurrechtadvocaten, Mr. Jacobs of Mr. De Meyer.

Let op: Het vervangen van de batterijen van de rookmelder is een verplichting van de huurder.