Meester Tim Smet, de ervaren strafpleiter van Nevisis Advocaten, geeft zijn mening over de problematiek van de overvolle gevangenissen, n.a.v. het artikel op VRT nws. Dat kan u HIER lezen.

Gevangenissen zitten overvol en weigeren om nieuwe gedetineerden aan te nemen.

“De uitvoering van korte gevangenisstraffen heeft zeker gezorgd voor een enorme toevloed van gedetineerden, maar de hoofdoorzaak van de overbevolking in de gevangenissen is ongetwijfeld te vinden in de steeds langer durende voorhechtenissen.”

“Daar waar een aantal jaar geleden een voorhechtenis gemiddeld 3 à 4 maanden duurde vooraleer een invrijheidstelling werd verleend, merken wij nu in de praktijk dat dit gemiddeld 5 à 6 maanden en zelfs meer geworden is. Nochtans zijn de criteria om iemand te verlengen niet gewijzigd.”

“Hebben rechters angst iemand te snel vrij te laten? Speelt de publieke opinie daar een rol? Zaak is vooral dat het hoog tijd wordt om de wet opnieuw toe te passen en mensen niet langer in voorhechtenis te houden dan noodzakelijk. Een voorhechtenis mag geen voorbestraffing worden. Laat dat duidelijk zijn!”

#strafrecht#strafrechtadvocaat#nevisisadvocaten