De aanslag in Brussel maakt nog maar eens duidelijk dat iedereen slachtoffer kan zijn… Wat moet u doen als u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf? Nevisis Advocaten geeft wat toelichting:

Een slachtoffer van geweldsmisdrijven heeft recht op een schadevergoeding als er sprake is van fysieke, emotionele of financiële schade ten gevolge van het misdrijf.

Wat moet u doen om op een schadevergoeding aanspraak te maken?

1. Aangifte doen: belangrijk is om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie om het misdrijf te documenteren en een officieel PV te laten opstellen. Dit PV zal later dienen als bewijsmateriaal.

2. Medische hulp zoeken: indien u een fysiek letsel heeft opgelopen, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken. De medische rapporten zullen essentieel zijn bij het vaststellen van de omvang van de schade.

3. Bewijs verzamelen: als slachtoffer dient u zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen om de zaak te ondersteunen. Dit gaat om getuigenverklaringen, foto’s, video’s en andere relevante documentatie. Deze bewijselementen kunnen later bij het gerechtelijk dossier gevoegd worden als bewijs van de feiten, maar ook om de omvang van de schade vast te stellen en een gepaste schadevergoeding te bepalen.

4. Juridisch advies inwinnen: het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij een advocaat die u kan begeleiden en helpen bij het indienen van een claim.

5. Indienen van een schadeclaim: u dient een schadeclaim in te dienen bij de rechtbank. Indien de dader niet geïdentificeerd kan worden of niet in staat is om te betalen, kan de claim worden ingediend bij het Fonds voor Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden.

6. Uitvoering van de schadevergoeding: als de rechter u een schadevergoeding toewijst, kan u dit vonnis uitvoeren en effectieve betaling eisen van de vastgestelde schadevergoeding.

Specifiek voor terreurmisdrijven werkt de Belgische Staat al jaren aan een fonds om in een automatische vergoeding van de slachtoffers te kunnen voorzien, zelfs indien de dader onbekend of overleden zou zijn. Helaas is tot op heden nog geen definitieve beslissing over een dergelijk fonds gevallen en staan veel slachtoffers al jaren in de kou.

U merkt dat het proces voor het verkrijgen van een schadevergoeding voor geweldsmisdrijven complex kan zijn. Het is dan ook van cruciaal belang dat u zich laat bijstaan door een ervaren advocaat om uw rechten te beschermen en een eerlijke vergoeding te verkrijgen. Nevisis Advocaten kan u daar zeker bij helpen. (Foto RDNE Stock project)