De term zwakke weggebruikers is bij iedereen gekend. Maar wat houdt deze term juist in en hoe zit het met recentere vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen en e-steps?

In principe heb je als zwakke weggebruiker steeds recht op een vergoeding indien je bij een ongeval met een motorvoertuig bent betrokken.

Bovenstaand principe is opgenomen in art. 29bis van de zogenaamde WAM-wet. Het betreft een foutloze aansprakelijkheid waarbij de verzekeraar van de eigenaar, bestuurder of houder van het motorrijtuig verplicht wordt de schade te vergoeden ongeacht welke partij in fout is.

Als fietser, voetganger of passagier van een motorvoertuig ( ja ook dat is een zwakke weggebruiker) word je dus sowieso vergoed zelfs indien je zelf een fout beging. De enige uitzondering hierop is wanneer de zwakke weggebruiker het ongeval met opzet veroorzaakt heeft.

Bij het tot stand komen van art. 29bis was er nog geen sprake van elektrische fietsen, speed-pedelecs en elektrische steps.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen volgende soorten:

1. De fiets met elektrische hulpmotor

Dit betreft fietsen met een vermogen tot 250 Watt en een trapondersteuning tot 25km/u. Aangezien de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de fietser stopt met trappen kan deze elektrische fiets niet als een motorrijtuig conform art. 1 WAM- wet beschouwd worden.

De bestuurder van deze fiets zal dus als een zwakke weggebruiker beschouwd worden.

2. De gemotoriseerde fiets

Hier gaat het om fietsen met een vermogen tot 1.000 Watt die zich in tegenstelling tot de vorige categorie ook autonoom met de elektrische motor kunnen voortbewegen zonder te trappen.

Dit maakt dat in principe deze categorie wel onder de noemer motorrijtuigen zal vallen en bijgevolg de bestuurder van deze fiets niet als zwakke weggebruiker beschouwd kan worden.

Echter door invoering van artikel 2bis WAM-wet , wordt een uitzondering voorzien voor voertuigen die door de mechanische kracht 25km/u niet overschrijden. Gevolg hiervan is dat ook de gemotoriseerde fiets een zwakke weggebruiker is.

3. De speed-pedelec

Deze vallen onder de categorie bromfietsen en hebben een vermogen tot 4.000 Watt. Ze halen een snelheid van 45km/u halen en kunnen zich ook autonoom, dus zonder te trappen voortbewegen.

Indien zonder te trappen, dus autonoom op de motor, een snelheid van meer dan 25 km/u gehaald kan worden, vallen zij niet onder de zwakke weggebruikers.

4. De elektrische steps

Elektrische steps hebben een maximum toegelaten snelheid van 25km/u zodat zij ook onder het toepassingsgebied van art. 2bis WAM- wet vallen. Dit heeft tot gevolg dat de bestuurder van een elektrische step als zwakke weggebruiker beschouwd zal worden.

Belangrijk is wel te vermelden dat de schade die een zwakke weggebruiker door zijn fout aan anderen veroorzaakt wel voor zijn eigen rekening (of indien aanwezig die van zijn verzekeraar) is.

Hebt u nog vragen over dit specifieke onderwerp of over het verkeersrecht in het algemeen, aarzel dan niet om een van onze gespecialiseerde advocaten bij Nevisis Advocaten te contacteren. (Foto: Karen Warfel via Pixabay)