Vandaag berichtten de media dat meer dan 70 Belgische gevangenisdirecteurs een brandbrief aan minister van justitie Van Quickenborne ondertekenden.

De cipiers uiten al jaren hun ongenoegen over de toestand in de gevangenissen maar nu springen dus ook de directies op kar. En terecht!

In België zitten meer dan 1000 mensen meer in de gevangenis dan er plaatsen zijn. Dit lijdt tot waanzinnige toestanden zoals gedetineerden die met 6 op een cel voor 4 slapen waarbij er dus 2 man op een matras op de grond naast de wc-pot dient te slapen.

Dit is helemaal wraakroepend wanneer men weet dat 40% van de gedetineerden in voorhechtenis zit en dus nog niet veroordeeld is (en dus ook nog onschuldig is). Vanuit de praktijk kunnen wij inderdaad onderschrijven dat bijzonder (te?) veel mensen in de gevangenis zitten in afwachting van hun proces ten gronde. Nog te weinig wordt geopteerd voor alternatieven zoals het elektronisch toezicht. Nochtans stellen wij elke dag vast dat deze alternatieven effectief werken. De oplossing voor dit probleem kan dus zeker gedeeltelijk gezocht worden bij de dagdagelijkse beslissingen die rechters en rechtbanken maken.

België behoort tot de slechtste leerlingen van de Europese klas. Ondanks verschillende veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, slaagt België er niet in deze wantoestanden het hoofd te bieden. Herinner u trouwens ook de periode dat Nederland geen gevangenen overleverde aan België vanwege deze detentieomstandigheden.

Wij zullen uiteraard blijven vechten voor de rechten van onze cliënten en deze wantoestanden blijven aankaarten bij de rechtbanken maar het is aan de politiek om justitie straffer, sneller en vooral menselijker te maken. (Foto: Gordon Johnson via Pixabay)