Onder bepaalde voorwaarden kunnen slachtoffers van opzettelijk geweld zich richten tot het Slachtofferfonds om financiële hulp te verkrijgen.  Wil je weten of jij in aanmerking komt? Contacteer dan één van de gespecialiseerde strafrechtadvocaten bij Nevisis Advocaten.

Het Slachtofferfonds kijkt na of de Belgische Staat kan tussenkomen in de kosten en zo ja, voor welk bedrag.

Tot op heden stelt zich echter het probleem dat je als slachtoffer vaak heel lang moet wachten op deze financiële hulp, soms meer dan 2 jaar. Dit is vermoedelijk onder meer te wijten aan het personeelstekort waarmee het Fonds te kampen heeft.

De Kamer heeft intussen een wetsontwerp van minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, goedgekeurd dat een nieuwe, schriftelijke procedure invoert. Voortaan kan je dus kiezen voor de oude, mondelinge procedure waarbij je door het Fonds kan worden gehoord of voor de nieuwe, schriftelijke procedure, waarbij je hopelijk als slachtoffer sneller een beslissing verkrijgt van het Fonds.

Als je wil weten of je als slachtoffer in aanmerking komt voor een procedure bij het Slachtofferfonds en meer toelichting wenst bij de voorwaarden en de soorten financiële hulp, contacteer dan zeker één van onze gespecialiseerde advocaten in het strafrecht. (Foto: Pixabay, Alex Green)