Sinds 1 september 2022 gelden er nieuwe regels rond de strafuitvoering van gevangenisstraffen tussen de 2 en 3 jaar. De nieuwe regels zijn alleen van toepassing wanneer uw gevangenisstraf werd uitgesproken na 31 augustus 2022.

Het geheel van regels rond strafuitvoering is behoorlijk complex. Wanneer u wordt veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf, zou u in principe uw straf moeten doorbrengen in de gevangenis. Desondanks deze regel belandt niet iedereen met een effectieve veroordeling daadwerkelijk in de gevangenis.

Gevangenisstraffen die werden uitgesproken onder de 3 jaar werden tot voor kort omgezet in een straf onder elektronisch toezicht omwille van de overbevolking in gevangenissen.

Sinds 1 september 2022 is hier verandering in gekomen. Voortaan zal u voor een gevangenisstraf tussen de 2 en 3 jaar wel degelijk naar de gevangenis moeten. Na een derde van de uit te voeren straftijd, heeft u de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Er bestaan ook nog steeds mogelijkheden om uw straf geheel of gedeeltelijk buiten de gevangenismuren uit te voeren. U zal deze zelf moeten aanvragen. Daarna zal een strafuitvoeringsrechter erover beslissen.

Dient u de beslissing van de strafuitvoeringsrechter dan ook af te wachten in de gevangenis of zal u de gevangenis mogen verlaten in afwachting van die beslissing?

De nieuwe regels doen veel vragen rijzen. Wenst u meer informatie rond deze regels, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze in het strafrecht gespecialiseerde advocaten!