Bij Nevisis Advocaten dragen wij de passie voor sport hoog in het vaandel.

Vandaag lichten wij u graag het paradepaardje van Meester Shari De Meyer toe, namelijk het hippisch recht.

Het hippisch recht

Het hippisch recht omvat alle juridische aspecten omtrent paarden en pony’s, en alle personen die daarbij betrokken kunnen zijn: eigenaars, ruiters, dierenartsen, hoefsmeden, trainers, pensionstalhouders, …

Het hippisch recht betreft geen eigen rechtstak an sich, maar omhelst wel alle verschillende rechtsgebieden waarmee u te maken kan krijgen bij een juridisch probleem. En wie regelmatig met paarden omgaat weet dat het er in de paardenwereld nu eenmaal vaak niet zonder slag of stoot aan toe gaat.

Een gegeven paard kijkt men soms beter wel in de bek Bij de aan-, of verkoop van een paard kunnen er een aantal zaken ernstig fout gaan.

Soms blijkt het paard na aankoop kreupel te zijn of een stalgebrek te vertonen, of het kan compleet niet voldoen aan de door de koper gestelde verwachtingen. Dit brengt niet alleen een hoop emotionele stress met zich mee maar kan ook een financiële domper zijn. Het belang van een correct opgestelde overeenkomst en een vooraf uitgevoerde keuring worden daarbij vaak al eens onderschat.

Wanneer u dan effectief een paard hebt gekocht dat achteraf behept blijkt te zijn met een gebrek, dan is het raadzaam om snel en adequaat op te treden.

De non-conforme levering van het paard kan immers het gevolg zijn van een tekortkoming van de verkoper in de naleving van zijn informatieplicht. Bovendien dient de verkoper steeds te leveren wat de koper heeft gekocht. Indien dat niet geval is, zal u als koper een beroep kunnen doen op de wetgeving rond de verborgen gebreken en de consumentenkoop. Mogelijke remedies zijn dan een kosteloos herstel of een vervanging van het paard, doch in sommige gevallen kan u ook een vermindering van de aankoopprijs afdwingen of zelfs een ontbinding van de koopovereenkomst vorderen.

Anderzijds dient u als koper goed oog te hebben voor uw onderzoeksplicht. U zal immers geen beroep kunnen doen op de regelgeving omtrent de verborgen gebreken bij het paard wanneer u dit gebrek kende of redelijkerwijs had moeten kennen. Deskundig advies omtrent het bestaan van een mogelijk koopvernietigend gebrek zal dan ook van primordiaal belang zijn.

Schade veroorzaakt door uw paard

Een vaak voorkomend probleem doet zich voor wanneer uw paard een schadegeval veroorzaakt tijdens de dagdagelijkse handelingen die uzelf of een derde met uw paard stelt.

U kan samen met uw paard betrokken raken bij een verkeersongeval tijdens een buitenrit, uw paard kan sterven ten gevolge van een foute diagnose of behandeling door de veearts, of uw pensionstalhouder kan gewond raken tijdens het uitmesten of het buiten zetten van uw paard. Het zijn slechts enkele uit het leven gegrepen scenario’s waarbij het hippisch recht in het vizier komt.

Het belang van bijstand van een deskundig advocaat

Naast het feit dat paarden levende wezens met emoties zijn, brengt de paardenwereld ook heel wat eigen vakjargon met zich mee.

Aangezien Meester Shari De Meyer al jarenlang ervaring met en een passie voor paarden heeft, heeft zij de nodige know-how ontwikkeld om u te kunnen begeleiden bij al uw juridische vraagstukken omtrent het hippisch recht.

Wanneer er zich effectief een dispuut voordoet zal er in de eerste plaats altijd gezocht worden naar een minnelijke oplossing, maar wanneer dat niet mogelijk blijkt zal u bij Nevisis Advocaten steeds op de meest vakkundige en gedreven wijze worden bijgestaan tijdens een gerechtelijke procedure.