Ex-partners die het niet eens raken omtrent de gepaste omgangs- en financiële regeling voor hun kinderen, vinden het vaak een (té) grote stap om de familierechtbank te vatten. Men denkt immers dat het opstarten van de zaak noodzakelijkerwijze het starten van een agressieve procedure betekent, waarbij partijen recht tegenover elkaar staan. Dit hoeft absoluut niet het geval te zijn.

Om aan deze zorgen tegemoet te komen en om een betere oplossing te bereiken binnen de dossiers inzake het familierecht, is de familierechtbank te Antwerpen sinds januari 2022 gestart met een nieuw systeem waarbij bemiddeling centraal staat.

Dossiers worden niet langer zonder meer doorverwezen naar een ‘pleitkamer’. Ouders die uit elkaar gaan, krijgen eerst de mogelijkheid om onder begeleiding van de rechter uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn. Kiezen zij bijvoorbeeld voor het aanstellen van een neutrale bemiddelaar, los van de rechtbank, dan zal de rechter via de ‘opvolgkamer’ alert blijven om in te grijpen bij eventuele moeilijkheden.

In het kader van dit nieuwe systeem, werd er op 12 mei zelfs een charter ondertekend tussen de familierechtbank en de balie van Antwerpen om zo verder af te stappen van het ‘strijdmodel’ en door te stromen naar een ‘participatiemodel’, waarbij ouders zelf hun verantwoordelijkheid nemen en hierbij geholpen worden om samen een oplossing te vinden vanuit het belang van de kinderen.

Zit u zelf met een familiaal geschil en wenst u meer informatie over de mogelijke procedures en oplossingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten gespecialiseerd in het familierecht!