Afgelopen dagen was er veel te doen rond het proces tegen de “Reuzegommers”. Na de ondervraging van de beklaagden, wierp de voorzitter op dat de feiten mogelijks geherkwalificeerd moesten worden. Wat houdt dit nu concreet in? Meester Jonathan Bogaerts van Nevisis Advocaten geeft wat duiding.

Een kwalificatie moet gezien worden als een juridische omschrijving van een misdrijf met verwijzing naar een concreet wetsartikel.

Het openbaar ministerie (en daarvoor al de politie) zal steeds de feiten voorlopig kwalificeren. Vaak kwalificeert men feiten zo ruim mogelijk om deze eventueel later nog te kunnen afzwakken. Een voorbeeld is dat men begint met feiten van “doodslag” om deze later af te zwakken naar feiten van “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.

Het is steeds aan de bodemrechter om een definitieve kwalificatie (juridische omschrijving) aan bepaalde feiten te geven. De rechter is niet gebonden door de kwalificatie die door het openbaar ministerie aan bepaalde feiten gegeven wordt. Het gebeurt vrij frequent dat een rechter uiteindelijk een andere kwalificatie weerhoudt dan het openbaar ministerie. De herkwalificatie kan gebeuren op vraag van één van de partijen of ambtshalve door de rechter.

Wel is het van belang dat alle procespartijen hun standpunt kenbaar kunnen maken over een eventuele herkwalificatie. Hier dient dus steeds tegenspraak over te zijn. Wanneer een rechter pas na het in beraad nemen van een zaak opmerkt dat de feiten mogelijks geherkwalificeerd moeten worden, zal hij de debatten heropenen om partijen toe te laten hier standpunt over in te nemen.

Een herkwalificatie mag niet tot gevolg hebben dat men plots over andere feiten gaat oordelen. De rechtbank is gebonden door de feiten zoals voorgelegd. Men kan bv. feiten van diefstal niet plots gaan herkwalificeren naar verkrachting. Indien het openbaar ministerie in dit voorbeeld een bijkomende veroordeling voor verkrachting wenst te bekomen, zal zij hiervoor bijkomend moeten dagvaarden.

Heeft u nog vragen over het juridisch begrip ‘herkwalificatie’? Aarzel niet om Nevisis Advocaten te contacteren.  (Foto: Sora Shimazaki via Pexels)