Het nieuws begin deze week over de toekenning van een schadevergoeding van om en bij de één miljoen euro aan de arts die zelf het slachtoffer werd van een medische fout, toont aan dat het – ondanks de hoge kwaliteit van de zorgverlening in België – soms toch nog gebeurt dat men ten gevolge van fouten in de medische sfeer, schade lijdt. Nevisis Advocaten geeft wat extra toelichting over de procedure.

Voor dergelijke gevallen van wat we noemen ‘medische aansprakelijkheid’, kan men ofwel zelf een procedure initiëren tegen de aansprakelijke zorgkundige of zorginstelling voor de rechtbank van eerste aanleg, ofwel kan men beroep doen op het Fonds voor Medisch Ongevallen (FMO) om je bij te staan in een procedure. In beide gevallen is bijstand en advies door een gespecialiseerde advocaat onontbeerlijk, en in veel gevallen worden de kosten en erelonen zelfs gedragen door de verzekering.

Bij Nevisis Advocaten wordt u in alle stappen van een eventuele procedure bijgestaan met helder advies en pragmatische bijstand. Twijfel dus zeker niet om ons te contacteren mocht u of één van uw naasten het slachtoffer zijn van een medische fout.