Wie erft, moet een aangifte van nalatenschap indienen. U dient de fiscus op de hoogte te brengen van het vermogen van de overleden persoon, aangezien er zo wordt berekend hoeveel u aan erfbelasting dient te betalen.

Het indienen van zo een aangifte dient binnen een bepaalde termijn te gebeuren en is aan heel wat regeltjes onderworpen. Geen eenvoudige opgave!

Om hieraan tegemoet te komen en om het voor de erfgenaam iets eenvoudiger te maken, lanceerde de Vlaamse Belastingdienst afgelopen maand ERFonline. Deze digitale toepassing heeft als doel het vergemakkelijken van de aangifte, nu het de erfgenamen stap voor stap begeleidt bij het invullen ervan. Bovendien past de module het aanvraagformulier aan in functie van de complexiteit van de erfenis: hoe eenvoudiger de nalatenschap, hoe eenvoudiger het aangifteformulier. Aan de hand van een aantal duidelijke en gerichte vragen, stelt het platform uw aanvraag samen.

Enige voorzichtigheid blijft echter geboden. Aangezien het laattijdig/ foutief invullen van de aangifte van nalatenschap iets minder fijne gevolgen heeft, doet u best beroep op één van onze advocaten gespecialiseerd in het familiaal vermogensrecht. Zij helpen u met alle plezier verder!