In mei vindt voor het hof van Assisen van Tongeren het proces plaats rond Silvio Aquino. Meester Tim Smet en meester Jonathan Bogaerts verdedigen er één van de vijf beschuldigden. Het proces zal verlopen onder speciale veiligheidsmaatregelen, ook onder meer omdat er meer dan 100 getuigen zullen passeren.

Onder meer VRT nws berichtte over de voorbereidingen op het niet alledaagse assisenproces