Het alcoholslot is een instrument dat al vele jaren ter beschikking is van justitie en meer bepaald de politierechters. Echter sinds 1 juli 2018 zal de politierechter in bepaalde gevallen verplicht zijn een alcoholslot op te leggen.

Meester Jonathan Bogaerts van Nevisis Advocaten geeft iets meer uitleg:
“Bij een lichte alcoholintoxicatie zal de rechter nog steeds de keuzevrijheid hebben om al dan niet een alcoholslot op te leggen.
Wanneer men meer dan 1,8 promille (0,78 mg/l UAL) blaast, zal de rechter in principe verplicht zijn een alcoholslot op te leggen.”
“De wet voorziet wel duidelijk dat de rechter hiervan kan afwijken mits uitdrukkelijke motivering. In de praktijk zien we dat van deze mogelijkheid tot “wegmotivering van het alcoholslot” geregeld gebruik wordt gemaakt indien men geen voorgaande veroordelingen heeft en indien men kan aantonen dat er geen structureel probleem is.”
“In het geval van herhaling binnen de 3 jaar, zal de rechter niet meer kunnen “weg motiveren”. Er is met andere woorden geen enkel ontsnappen meer aan het alcoholslot. De marge van intoxicatie wordt in het geval van herhaling ook verlaagd naar 1,2 promille.”
“Een alcoholslot is een dure grap. Men dient al gauw een 3.000 euro per jaar neer te leggen voor het gebruik van het alcoholslot. Men kan wel aan de politierechter vragen om de kosten van het alcoholslot in mindering te brengen van de opgelegde geldboeten. Het staat de rechter evenmin vrij hier al dan niet op in te gaan.
Een alcoholslot kan worden opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar ofwel levenslang.”
“Voor professionele bestuurders kan een uitzondering voor bepaalde categorieën worden toegestaan. Zo zal een vrachtwagenchauffeur kunnen verzoeken om een uitzondering voor het rijden met de vrachtwagen, op voorwaarde dat de overtreding niet met een vrachtwagen werd begaan. In geval van herhaling, is deze uitzondering niet meer mogelijk.”


Heeft u verder nog vragen over het alcoholslot of het verkeersrecht in het algemeen kan u uiteraard steeds een van de gespecialiseerde advocaten van Nevisis Advocaten contacteren.