GSM-gebruik achter het stuur is een hot topic dezer dagen. Zo vallen er enerzijds bij verschillende mensen, die n.a.v. de verscherpte controles binnen de Provincie Antwerpen afgelopen jaar tegen de lamp liepen, dagvaardingen in de bus. Dit is niet de standaard procedure, aangezien u er normaal met een boete of minnelijke schikking van af kwam, maar dit is te wijten aan het duidelijke signaal dat het Openbaar Ministerie wilde geven.

Het vervolgingsbeleid is namelijk iets waarover het Openbaar Ministerie autonoom kan oordelen, dus wanneer zij – om de ernst van het misdrijf (en voornamelijk het daarmee gepaard gaande risico op ongevallen) te benadrukken – menen dat het aangewezen is dat een politierechter hierover oordeelt, kàn er een dagvaarding worden uitgevaardigd. In zo’n geval neem je hoe dan ook best contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten, waarna wij je kunnen bijstaan in de Politierechtbank.

Anderzijds is de wet recentelijk gewijzigd en wordt het gebruik van een smartphone (en andere zogenaamde mobiele elektronische apparaten met scherm) achter het stuur van een voertuig dat niet stilstaat of geparkeerd is, sinds januari 2022 gezien als een overtreding van de derde graad, omdat je hierdoor rechtstreeks wordt geacht andere weggebruikers in gevaar te kunnen brengen. Om die reden zijn de mogelijke geldboeten en minnelijke schikkingen verhoogd tot minstens 174,00 EUR + administratiekosten, en riskeer je bij niet-betaling, wanneer de zaak voor de politierechtbank zou worden gebracht, geldboeten van 240,00 tot  maar liefst 4.000,00 EUR.

De wet stelt nu eveneens dat gebruik van dergelijke toestellen enkel kan, indien zij in een daartoe voorziene houder zitten. Ook gebruik van de gsm waarbij het toestel op de schoot, op de passagiersstoel, of op het dashboard ligt, wordt onder de nieuwe wetgeving dus strafbaar gesteld. 

Deze regelgeving is in voege gegaan op 03 maart 2022, dus u bent gewaarschuwd. Als u toch zou worden gedagvaard voor de politierechtbank, of als u verdere vragen zou hebben over dit topic, doet u er goed aan om één van onze gespecialiseerde advocaten te raadplegen.