Vanavond zendt de VRT een Pano-reportage uit over “de Zaak Carlo”. Klik HIER voor meer info.

De reportage gaat over een moordonderzoek waarin op een bepaald moment Carlo, een jongeman met een mentale beperking, wordt gearresteerd. De jongeman wordt urenlang ondervraagd zonder bijstand van een advocaat, hetgeen op dat ogenblik nog niet verplicht was, en legde uiteindelijk ook bekentenissen over de moord af.

Bij de behandeling van de zaak ten gronde, haalde de verdediging aan dat de afgelegde bekentenissen uit het dossier geweerd moesten worden omdat deze op een onwettige manier waren verkregen. De rechter volgde hierin en sprak Carlo uiteindelijk vrij.

In België werd de zogeheten Salduz-richtlijn in 2016 geïmplementeerd in de Belgische wetgeving. Hieruit volgt dat men als verdachte steeds recht heeft op bijstand van een advocaat.  Ook zal de verdachte voor de ondervraging door de politie steeds een vertrouwelijk overleg mogen hebben met zijn advocaat.

De advocaat zal er bij dit verhoor op toezien dat er bv. geen ongeoorloofde druk door de politie wordt uitgeoefend en dat alle rechten van de verdachte worden gerespecteerd.

Een meerderjarige verdachte kan (schriftelijk) afstand doen van dit recht op overleg met en bijstand van een advocaat. Een minderjarige kan echter nooit afstand doen van dit recht op overleg met een advocaat.

Deze wetgeving is er uiteraard gekomen ter bescherming van “zwakkere” verdachten. Hoewel eenieder die als verdachte verhoord wordt, zich in een zwakke positie bevindt, geldt dit natuurlijk des te meer voor minderjarigen of mensen met een mentale achterstand. Zo zal de advocaat er bv. ook op toezien dat een dronken cliënt geen verklaring aflegt aan de politie.

Nog al te vaak zien wij dat politiemensen verdachten aansporen om snel zonder advocaat verhoord te worden omdat het anders “allemaal te lang gaat duren”. Wij kunnen als strafrechtadvocaten niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om bij élk verhoor wanneer je van je vrijheid bent benomen, een advocaat te spreken alvorens verhoord te worden.

Mocht je nog vragen hebben over verhoren door de politie of over het strafrecht in het algemeen helpen onze gespecialiseerde advocaten u graag verder.