Afgelopen dagen was er veel commotie over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 januari 2021. Nevisis Advocaten legt uit waarom dit een belangrijk arrest is.

De wet van 21 november 1989 voorziet in een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. In diezelfde wet wordt een uitzondering gemaakt in artikel 2bis: “Zijn niet onderworpen aan de verzekeringsplicht de motorrijtuigen die door de mechanische kracht 25 km/u niet overschrijden.” De wetgever voorzag dus in een snelheidscriterium om de aansprakelijkheidsverzekering te verplichten. De stelregel is: kan je door mechanische kracht niet meer dan 25 km/u halen, moet je geen BA-verzekering afsluiten.

Op zich was deze uitzondering duidelijk ware het niet dat er op deze uitzondering ook weer een uitzondering bestond. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering bestaat immers we voor bromfietsen klasse A ( bromfietsen met een maximumsnelheid van 25km/u). Dit is natuurlijk een ongelijkheid die maar moeilijk te verantwoorden valt en op 28 januari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof ook in deze zin.

Aanleiding van het arrest was een vraag van de rechtbank van Oost-Vlaanderen. Een bestuurder van een bromfiets klasse A was veroordeeld voor het niet hebben van een BA-verzekering. Hij ging hiertegen in beroep en argumenteerde dat het niet eerlijk was dat deze verzekering voor hem wel verplicht was en bv. niet voor elektrische fietsen of elektrische steps terwijl deze even snel kunnen rijden. Het Grondwettelijk Hof volgde de bestuurder en oordeelde dat het snelheidscriterium geen te verantwoorden criterium is. Het snelheidscriterium volgen, zou betekenen dat een hoogtewerker van 5 ton ( die uiteraard geen 25 km/u haalt) geen BA-verzekering moet hebben terwijl dit voor een klasse A-brommer wel verplicht is. Met de massa van een voertuig wordt in de wet dus geen enkele rekening gehouden. Dit onderscheid is volgens het Grondwettelijk Hof niet redelijk en objectief. Concreet maakt dit arrest de aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor alle elektrische fietsers en gebruikers van voortbewegingstoestellen (monowheel, elektrische step, elektrische rolstoel,…).

Het blijft natuurlijk de vraag hoe men op dit arrest gaat reageren. Het lijkt aangewezen dat alvorens men massaal mensen gaat beboeten, de wetgever eerst tussenkomt en een algemene verplichting invoert voor de aansprakelijkheidsverzekering.