Help! Mijn kind kan goed voetballen…

Vele ouders bevinden zich in die situatie. Hun kind kan meer dan behoorlijk voetballen. Week na week, doelpunt na doelpunt wordt hij meer en meer aangeklampt door mensen die hem willen ‘helpen’ om zijn talent verder te ontwikkelen. Scouts en makelaars dringen zich op, doen de gekste voorstellen en noemen bedragen.

Wat doe je dan als ouder? Wie moet je vertrouwen en wie moet je vooral niet vertrouwen? Waar kan je op terugvallen en welke regels zijn van toepassing?

Op dat ogenblik is het als ouder belangrijk om door de bomen het bos te zien en terug te kunnen vallen op een onafhankelijke juridische vertrouwenspersoon. Er worden immers zeer ingrijpende beslissingen genomen over de (sportieve) toekomst van je kind.

Voor alle duidelijkheid, zeker niet alle makelaars zijn malafide. Zeer velen hebben de beste bedoelingen en willen effectief de carrière van een beloftevol voetballertje vooruit helpen. Een aantal onder hen heeft echter vooral de bedoeling om hun eigen carrière een duwtje in de rug te geven. In elk geval is het niet onverstandig alle overeenkomsten door een onafhankelijk oog te laten bekijken.

Ook in de latere carrière van de voetballer is het belang van een dergelijke vertrouwenspersoon bijzonder groot. Contracten met clubs, sponsors, media etc. hebben ook verregaande juridische gevolgen. Ook daar is het niet steeds het belang van de speler dat door de makelaar gediend wordt. Soms werkt een makelaar ook voor een club, soms denkt hij vooral aan het maken van een transfer om daarop een percentage te verdienen.

Hoe lang loopt het contract? Wat zijn de mogelijkheden om het contract vervroegd op te zeggen en aan welke prijs? Wat met de portretrechten? Wie kan mij bijstaan bij een dispuut met mijn makelaar? Wie verdient wat aan een transfer en wat hou ik eraan over? Wat als ik geblesseerd ben geraakt? Vele vragen die die je wil aftoetsen bij een onafhankelijk expert.

Tenslotte is er ook naast het voetbal nood aan juridische omkadering waarbij het belang van de speler steeds centraal dient te staan: zakenprojecten en investeringen zijn maar een paar voorbeelden waarbij het van belang is dat deze kunnen besproken worden met een niet-betrokken vertrouwenspersoon.

Nevisis advocaten wil een antwoord bieden op al deze vragen en problemen: carrièrebegeleiding vanuit juridisch oogmerk, bijstand en advies bij het afsluiten van alle contracten, bijstand met raad en daad door gespecialiseerde advocaten, ….

Informeren en adviseren zijn de kernwoorden. Op deze manier heb je zelf het stuur in handen van de voetbaltoekomst van de jonge voetballer maar heeft de speler in zijn latere carrière ook steeds een vertrouwenspersoon om op terug te vallen die hem kan bijstaan in het nemen van een aantal zeer ingrijpende beslissingen.

Wat kunnen wij bieden?

  1. Volledige juridische bijstand
  2. Onafhankelijke bijstand die meegroeit met de (sport)loopbaan
  3. Een vertrouwensband voor ouders en spelers

Wat garanderen wij?

  1. Absolute prijstransparantie
  2. Tarieven die meegroeien met de (sport)loopbaan
  3. Exclusiviteit, wij behartigen alleen de belangen van de cliënt
  4. Vertrouwen