Vanaf 1 oktober zijn bestuurders verplicht om een reddingsstrook voor de hulpdiensten vrij te laten.

Dit een praktijk die in enkele Europese landen al verschillende jaren bestaat en ervoor zorgt dat hulpdiensten sneller op de plaats van een ongeval geraken.

Concreet houdt dit in dat je in een file op de linkerrijstrook zo links mogelijk moet rijden en op de rechterrijstrook zo rechts mogelijk. Zijn er meerdere rijstroken dan zal de reddingsstrook steeds gevormd moeten worden tussen de linkse rijstrook en de rijstrook rechts daarvan.

Belangrijk is dat deze strook steeds gevormd moet worden van zodra er file ontstaat en niet pas vanaf er effectief hulpdiensten naderen. Idealiter zal er in elke file dus steeds een strook zijn waardoor de hulpdiensten vlot kunnen passeren.

De reddingsstrook mag alleen gebruikt worden door hulpdiensten met blauwe zwaailichten zoals politie, brandweer en ambulance. Takelvoertuigen zullen nog steeds de pechstrook dienen te gebruiken. Opvallend is dat ook motorrijders gebruik mogen maken van deze strook zolang het snelheidsverschil met de andere weggebruikers niet hoger is dan 20 km/u.

Heeft U nog specifieke vragen over de verplichte reddingsstrook of over het verkeersrecht in het algemeen? Dan kan u steeds één van onze gespecialiseerde advocaten contacteren.