Als je als ouders beslist om uit elkaar te gaan, komt hier helaas veel meer bij kijken dan verwacht. Zo dient men een ideale omgangsregeling voor de kinderen uit te werken, alsook de koppen bij elkaar te steken voor het berekenen van een gepaste onderhoudsbijdrage.

Hoewel er vaak wordt gedacht dat het berekenen van deze onderhoudsbijdrage ‘nattevingerwerk’ betreft, bestaan er reeds geruime tijd diverse tools en hulpmiddelen om advocaten en rechters te helpen bij het berekenen van alimentatie (methode Renard, Hobin, Gezinsbond, enz.).

In de praktijk blijft het evenwel moeilijk, nu niet iedere methode met dezelfde factoren rekening houdt (inkomen van de ouders, verblijfsregeling, bijzondere kosten aangaande de kinderen, enz.). Het bedrag dat je als ouder aan alimentatie dient te betalen, kan erg afhangen van welke methode men gebruikt, hetgeen nog te vaak voor conflicten en frustraties zorgt.

Hier zou verandering in moeten komen, althans dat wordt gehoopt, nu er recent een nieuw hulpmiddel werd gelanceerd door het gerecht zelf: de online rekentool. Hoewel de website in de eerste plaats bestaat om familierechters in Vlaanderen op weg te helpen, krijgt u als burger – en wij als advocaten – vrij toegang tot de rekenmethode: https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/introduction

Belangrijk: deze rekentool betreft een zuivere leidraad, hetgeen betekent dat de familierechters niet gebonden zijn door het resultaat. Bovendien kan de tool enkel gebruikt worden voor standaardsituaties.

Heeft u vragen omtrent deze nieuwe methode of omtrent onderhoudsbijdragen in het algemeen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze advocaten gespecialiseerd in het familierecht.