Iedereen heeft ondertussen vernomen dat er verschillende intieme foto’s en filmpjes van enkele mannelijke BV’s circuleren op sociale media. Enkelen zullen dit beeldmateriaal zelfs persoonlijk hebben toegestuurd gekregen en misschien ook op hun beurt doorgestuurd naar vrienden? Als je hier nog vragen over hebt, aarzel dan niet om advies te vragen aan Nevisis Advocaten.

Sexting kan op het eerste zicht amusant en onschuldig lijken maar dat is het natuurlijk in geen geval.Sexting an sich is niet strafbaar en behoort tot de privésfeer van de betrokkene. Je mag dus pikante foto’s en filmpjes van jezelf doorsturen.

De ontvanger van dit beeldmateriaal zal dit echter in geen geval zonder toestemming van de betrokkene mogen verspreiden of toegankelijk maken. Zelfs het tonen van zulks materiaal op de smartphone aan een vriend in je gezelschap is strafbaar gesteld.

Gezien het gegeven van sexting redelijk nieuw is en de wetgever, zoals vaak, achter de feiten aanholt, werd er pas in 2016 een artikel 371/1 in het Strafwetboek ingevoerd ( dat in juli 2020 nog verstrengd werd). Dit artikel voorziet een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar voor het heimelijk maken van intieme beelden van iemand of, zoals in casu, het verspreiden van zulke beelden zonder de toestemming van betrokkene.

Worden de feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige boven de 16 jaar riskeert men tot 10 jaar gevangenisstraf. Betreft het slachtoffer een minderjarige onder de 16 jaar, gaan de straffen zelfs tot 15 jaar. Belangrijk is nog dat wanneer er expliciete beelden van een minderjarige verspreid worden, er een onweerlegbaar vermoeden is van gebrek aan instemming. Concreet wil dit zeggen dat zelfs indien een minderjarige toestemming zou geven, deze toestemming nooit geldig is en men zich bijgevolg schuldig maakt aan een strafbaar feit bij verdere verspreiding.

Verspreidt men beelden met kwaadwillig opzet of uit winstbejag riskeert men naast de gevangenisstraf nog een geldboete tot 10.000 euro.

Deze straffen zijn zeer hoog omdat de gevolgen van het verspreiden van zulks beeldmateriaal natuurlijk desastreus kunnen zijn voor carrières, huwelijken, reputaties enz. Eens zo’n beelden viraal zijn gegaan, is het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk deze nog van het internet af te krijgen.

We moeten natuurlijk enigszins realistisch zijn en beseffen dat in vele gevallen de pakkans bijzonder laag is. Desalniettemin is het toch van belang dat iedereen beseft dat een en ander niet zo onschuldig is als het misschien op het eerste zicht lijkt.

Mocht u nog een vraag hebben over sexting en de wetgeving hieromtrent kan u steeds een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten contacteren.