Reeds enkele maanden werkt de wereldvoetbalbond FIFA aan een nieuwe regelgeving omtrent makelaars binnen het voetbal. FIFA wil met deze nieuwe regelgeving een aantal bestaande mistoestanden de wereld uit helpen. Als u hierover met vragen zit, contacteer dan Nevisis Advocaten.

Volgende maatregelen worden overwogen:

  • FIFA wil een bovengrens instellen op makelaarscommissies.

Deze maatregel dient te vermijden dat de excessieve makelaarscommissies zoals die vandaag de dag door sommige makelaars gehanteerd worden in de toekomst nog kunnen bestaan.

  • Om belangenconflicten te vermijden wil men een cumulverbod invoeren. Het zal in de toekomst voor een makelaar onmogelijk worden om zowel de verkopende club, de speler als de aankopende club te vertegenwoordigen.

Het spreekt voor zich dat deze maatregel vooral in het belang is van de spelers die er op deze manier kunnen vanuit gaan dat hun belangen volop zullen verdedigd worden zonder dat hierin compromissen worden gesloten om clubs ter wille te zijn.

  • Een nieuw systeem van licenties zal op poten worden gesteld.

Er dient wel vermeld te worden dat FIFA reeds eerder een licentiesysteem had ingevoerd doch dat dit systeem zeer laagdrempelig was en dus ook zijn doel volledig heeft gemist. Het is dan ook af te wachten in hoeverre de nieuwe FIFA licentie zal tegemoet komen aan de problemen die werden vastgesteld in het vorige systeem.

  • Er zal ook een tribunaal opgezet worden binnen FIFA om discussies tussen makelaars, spelers en clubs te beslechten.

Een dergelijk gespecialiseerd tribunaal zal natuurlijk welk geconfronteerd worden met nationale wetgeving die uiteraard van toepassing is op elk contract. De vraag zal dan ook zijn of dit tribunaal daadwerkelijk veel bevoegdheden zal kunnen krijgen en of dit effectief afdwingbaar zal worden.

  • Ten slotte wil FIFA ook meer openheid verschaffen in het door makelaars geleverde werk door publicaties.

De bedoeling is de geloofwaardigheid van het transfersysteem te vergroten en de afdwingbaarheid van bovenvermelde regelgeving te vergroten.

Het lijkt erop dat FIFA de beste bedoelingen heeft om het huidige systeem te reglementeren en de verschillende partijen (makelaars, spelers en clubs) duidelijkheid te verschaffen aangaande hun positie binnen het transfersysteem.

Een aantal moeilijkheden doemen echter op zoals de verenigbaarheid met de verschillende nationale wetgevingen die onderling al niet in overeenstemming zijn. Ook de afdwingbaarheid van de reglementering lijkt niet evident te zijn en afhankelijk van de medewerking die alle partijen hieraan willen verlenen. Tenslotte is het ook maar de vraag welke eisen FIFA zal stellen aan de makelaars om een licentie te bekomen daar het verleden reeds heeft aangetoond dat dit te laagdrempelig werd ingevuld.

FIFA heeft nog geen termijn bepaald waarbinnen het deze reglementering van kracht wil maken maar stelt dat er volop wordt aan gewerkt. Wordt vervolgd dus.

Nevisis Advocaten staat verschillende makelaarskantoren bij in de juridische afhandeling van hun zaken. Wij zijn dan ook uitstekend geplaatst om al uw vragen hierover te beantwoorden. Aarzel niet om ons te contacteren.