WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK OM UW HUURCONTRACT TE REGISTREREN?

Op 11 juni 2020 werd de ‘wet houdende verdere modernisering van de registratie van huurovereenkomsten’ gestemd. Als u met vragen zit over de registratie van een huurcontract, kan u altijd terecht bij Nevisis Advocaten voor meer informatie.

De huurder of de verhuurder die een papieren huurovereenkomst aanbiedt ter registratie, moet bij zijn documenten een registratieformulier voegen volgens een vast model. Op dat formulier dient hij zijn ondernemings- of rijksregisternummer te vermelden. Maar voor dat laatste is een rechtsgrond nodig. De wet van 11 juni 2020 zorgt nu voor deze rechtsgrond.

Waarom is registratie nodig en wie dient het te doen?

Bij woninghuur is de eigenaar verplicht de huurovereenkomst te laten registreren. Ook de huurder kan dit doen, maar deze laatste is daartoe niet verplicht. De registratie dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst.

Bij handelshuur moet de eigenaar, dan wel de huurder de registratie in orde brengen. Dit dient te gebeuren binnen de vier maanden vanaf de ondertekening.

Het registreren van een huurovereenkomst verleent de overeenkomst een ‘vaste datum’. Dat wil zeggen dat niemand die datum naderhand nog kan betwisten. De overeenkomst is dan ook bindend voor derden. De registratie is van belang voor zowel de huurder en de verhuurder.

Zo is bijvoorbeeld de huurder, bij verkoop van de woning die hij huurt, beschermd tegen uithuiszetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze laatste gebonden is door de geregistreerde huurovereenkomst. Is de huurovereenkomst niet geregistreerd, dan kan de huurder zich niet verzetten tegen een uithuiszetting door de nieuwe eigenaar.

Werd de huurovereenkomst betreffende woninghuur afgesloten voor een periode langer dan drie jaar, dan is het voor de verhuurder van belang dat deze huurovereenkomst geregistreerd wordt. Doet de verhuurder dat niet, dan kan de huurovereenkomst door de huurder opgezegd worden zonder opzegtermijn.

U heeft er bijgevolg als huurder, maar ook als verhuurder, alle belang bij dat de huurovereenkomst wordt geregistreerd.

Bent U niet zeker of de huurovereenkomst werd geregistreerd of heeft U nog andere vragen omtrent Uw huurovereenkomst? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.