Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele heeft in een omzendbrief beslist dat uithuiszettingen tijdelijk niet toegelaten zijn, en dit zowel op de sociale als op de private huurmarkt. Aarzel niet om contact op te nemen met Nevisis Advocaten als u ermee geconfronteerd wordt.

Als de burgemeester beslist dat een uithuiszetting, ten gevolge van een onbewoonbaarverklaring noodzakelijk is, dient hij onmiddellijk een alternatief te voorzien.
In het Vlaams gewest geldt dit verbod sedert 31 maart 2020 tot en met 17 juli 2020. Bijgevolg is de uitvoering van gerechtelijke beslissingen tot uithuiszetting momenteel verboden. De politie is verantwoordelijk voor de naleving van deze maatregel.

Een 10-tal categorieën van uithuiszettingen vallen niet onder het tijdelijk verbod. Zoals de uithuiszettingen in het kader van de voorlopige maatregelen tussen ex-partners of de uithuiszetting van krakers. Deze behoren namelijk tot de bevoegdheid van de federale overheid.

Een uithuiszetting uit een studentenhuisvesting of uit een tweede verblijf valt dan weer wél onder het tijdelijke verbod.
Let echter op: het verbod slaat enkel op de uitvoering van de gerechtelijke beslissingen tot uithuiszetting. De vrederechter en de burgerlijke rechter (in beroep) kunnen dus wel nog uithuiszettingen uitspreken. Ze kunnen gewoon niet worden uitgevoerd en dit tot en met 17 juli 2020.

Heeft u hier nog vragen bij of wordt u geconfronteerd met zo’n uithuiszetting, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten bij Nevisis Advocaten
Lees hier de volledige omzendbrief: https://www.wonenvlaanderen.be/…/omzendbrief_omg-w_2020-2_t…