Volgens een Antwerpse politierechter worden in Antwerpen dagelijks zo’n 50 tot 60 rijverboden uitgesproken. Een 20-tal daarvan zijn gecombineerd met de verplichting om bepaalde testen af te leggen alvorens men het rijbewijs kan terugkrijgen (Theorie, praktijk, medisch en/of psychologisch).

Mensen die hun verplichte testen thans willen afleggen, kunnen dit momenteel niet doen. Alle Vlaamse examencentra zijn door de coronacrisis verplicht gesloten. Dit heeft tot gevolg dat de personen in kwestie hun opgelegde rijverbod automatisch verlengd zien wat natuurlijk bijzonder frustrerend is. Zo zullen er bijvoorbeeld ook tal van personen met een essentieel beroep gedurende de coronacrisis hun rijbewijs niet kunnen terugkrijgen met alle gevolgen van dien.

De parketten wachten wel om nieuwe rijverboden ten uitvoer te brengen tot de examencentra weer open zijn maar dit neemt niet weg dat er nu honderden Vlamingen hun rijverbod ongewild verlengd zien. Op de website van het Vias institute het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid staat alvast te lezen dat alle testen tot 3 mei zijn opgeschort.

Rijdt u toch met de wagen zonder het afleggen van de opgelegde herstelproeven (ook al is de termijn van uw rijverbod afgelopen), bent u uiteraard strafbaar. U riskeert hiervoor een gevangenisstraf tot 2 jaar, een geldboete tot 2.000 euro en een levenslang rijverbod. Mocht u toch in de verleiding komen, is het maar de vraag of de politierechter begrip zal hebben voor uw situatie zoals veroorzaakt door de coronamaatregelen.

Aangezien de examencentra onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen, is het wachten op een initiatief van Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters.

Heeft u vragen rond een rijverbod tijdens de coronacrisis? Dan kan u altijd terecht bij Nevisis Advocaten.