Meester GAUQUIE en meester MESSELY van NEVISIS Advocaten hebben na een ellenlange procedure van 7 jaar bereikt dat K.W – nadat haar partner B.A. overleden is ten gevolge van een auto-ongeluk dat werd veroorzaakt door een dronken chauffeur – een schadevergoeding ontvangt n.a.v. het overlijden van haar partner.

J. VDV werd immers door de correctionele rechtbank van Dendermonde op 28.10.2019 in laatste aanleg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van circa € 650.000 aan mevrouw W. ten gevolge van het overlijden van de heer A..

De correctionele rechtbank van Dendermonde volgde de redenering van NEVISIS Advocaten die aantoonden dat mevrouw W. en de heer A. wel een duurzame relatie nastreefden, ondanks dat zij niet gehuwd waren, noch wettelijk samenwoonden.

Het feit dat ze samen een zoon hebben – die ondertussen meerderjarig is – en samen een wellness uitbaatten, overtuigde de correctionele rechtbank om dezelfde duurzame waarde te hechten aan de feitelijke relatie van mevrouw W. en de heer A. als die tussen gehuwden.

Dankzij de schadevergoeding die mevrouw W. mag ontvangen ten gevolge van het inkomensverlies van de heer A., kan zij de wellness verder uitbouwen hetgeen wat een levensdroom was van hen samen.