Vanaf 9 februari 2019 geldt er in Vlaanderen een geheel rookverbod in voertuigen in het bijzijn van kinderen jonger dan 16 jaar. Het rookverbod geldt in alle voertuigen met minstens 4 wielen die sneller dan 25km/u kunnen rijden (met uitzondering van motorvoertuigen van categorie L zoals quads edm.). Dit rookverbod geldt niet enkel voor de bestuurder van het voertuig, maar tevens voor alle inzittenden.

Er is discussie over het feit of dit verbod ook geldt voor elektronische sigaretten. Volgens ons valt dit echter niet binnen het toepassingsgebied van dit decreet.

Overtredingen op dit decreet kunnen worden vastgesteld door zowel politiediensten als door ambtenaren van de Vlaamse milieu-inspectie. De straffen kunnen bestaan uit een bestuurlijke geldboete tussen 0 en 1.000 euro of een correctionele geldboete tussen 100 en 1.000 euro.

Voorlopig geldt het verbod enkel in Vlaanderen, al heeft het Waals Parlement recent ook een ontwerpdecreet over deze materie goedgekeurd. In Brussel is er niet meteen een verbod in het verschiet.

Voor meer informatie hieromtrent, kan u steeds terecht bij de gespecialiseerde advocaten uit onze sectie Verkeersrecht.