In het veelbesproken dossier rond de kindermishandeling door een verzorgster in de creche Kiddy Watch in 2017 stond Mter. Tim SMET kinderverzorgster C.F. bij.

De rechtbank hield rekening met de persoonlijke situatie van C.F. en de bijzondere omstandigheden in de creche zoals uiteengezet door Mter. SMET en sprak een voorwaardelijke gevangenisstraf uit van twee jaar.

Mter. SMET had zich – gelet op het feit dat de verdediging meende dat ook zij boter op hun hoofd hadden – hevig verzet tegen de schade-eis van de uitbaters van de creche, en ook hier volgde de rechtbank de verdediging, zodat de vraag tot schadevergoeding van de uitbaters volledig werd afgewezen.

Meer informatie over dit dossier kan u onder andere vinden via volgende link.