Op 15.10.2018 werd er door de correctionele rechtbank te Antwerpen een vonnis uitgesproken in een ophefmakende zaak rond de klanten van een minderjarige tienerprostituee. Mter. Jonathan BOGAERTS, die één van deze heren bijstond, pleitte de onoverwinnelijke dwaling omdat zijn cliënt onmogelijk kon weten dat het meisje in kwestie minderjarig was op het ogenblik van de feiten. De rechtbank volgde deze stelling en sprak alle beklaagden dan ook integraal vrij van de hen ten laste gelegde feiten. 

Meer over deze zaak, kan u hier lezen.