Op 19 september 2018 sprak de correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout haar vonnis uit in het onderzoek naar de vermeende fraude rond het beleggingskantoor D&D Financials. De hoofdverdachte, die werd bijgestaan door Mter. Vincent ANDRIES en Mter. Tim SMET, werd vrijgesproken voor een aanzienlijk deel van de hem ten laste gelegde feiten. Voor de overige tenlastenleggingen werd hij evenwel toch veroordeeld en er werd hem hiervoor een gevangenisstraf van drie jaar effectief en twee jaar met uitstel opgelegd. Het parket had initiëel een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar gevorderd.

Aangezien het vonnis 520 pagina’s telt wordt momenteel bestudeerd of er hoger beroep kan worden aangetekend om een volledige vrijspraak te bekomen.

Meer info over het dossier vindt u hier, en een videoreportage waarin mter. ANDRIES de pers te woord staat, vindt u hier.