Voor de Mechelse correctionele rechtbank werd op donderdag 13.09.2018 uitspraak gedaan in een ophefmakende zaak, waarin zowel een schietpartij, als een daarmee samenhangend drugdossier werden behandeld. De heer K.Y., die enkel werd vervolg in het drugdossier, en daarin werd bijgestaan door mter. Evelien JACOBS en mter. Els GAUQUIE, werd volledig vrijgesproken voor zijn vermeende betrokkenheid.

Meer over deze zaak, kan u hier lezen.