Voor de correctionele rechtbank te Antwerpen werd op 23.05.2018 het proces gevoerd tegen de receptioniste van de inmiddels opgedoekte rijschool Rijbewijs te Borgerhout. Meer daarover kan u hierlezen. 

De receptioniste, dewelke werd bijgestaan door mter. Tim SMET en mter. Manu BANDE, werd ervan verdacht om tegen betaling valse bekwaamheidsattesten te hebben afgeleverd aan kandidaat-bestuurders zonder dat die daarvoor de vereiste praktijklessen hadden gevolgd. De feiten die haar ten laste werden gelegd, alsook de manier waarop het onderzoek was verlopen, waren echter zeer dubieus, reden waarom de verdediging de vrijspraak pleitte.

Het Openbaar Ministerie vorderde tegen haar de maximumstraf van 5 jaar, dit gekoppeld aan een verbeurdverklaring van ca. 77.000,00 EUR. Ook het Vlaamse Gewest, dat zich burgerlijke partij stelde, vorderde een schadevergoeding van 2.500,00 EUR. 

Een vonnis wordt verwacht op 20.06.2018.