Op 29.03.2018 werd door de correctionele rechtbank te Antwerpen uitspraak gedaan in een grootschalig drugdossier. Elf woonwagenbewoners die bijna allemaal uit dezelfde familiale kring kwamen, dienden zich te verantwoorden voor feiten van cannabisteelt op verschillende locaties, voor diefstal van elektriciteit, alsook voor feiten van bezit en handel in verdovende middelen.

Ter zitting werden er effectieve gevangenisstraffen gevorderd van 2 jaar tot 40 maanden, en vorderde het openbaar ministerie een verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voor maar liefst 2,6 miljoen euro.

Twee van de beklaagden, dewelke werden bijgestaan door mter. SMET en mter. BANDE, en waarvoor straffen van 30 maanden vermeerderd met een verbeurdverklaring van ettelijke honderdduizenden euro’s was gevorderd, werden uiteindelijk voor een aantal van de tenlastenleggingen vrijgesproken, en kregen straffen van 18 en 12 maanden gevangenisstraf, waarbij de verbeurdverklaring voor beide beklaagden samen werd beperkt tot een bedrag van nog geen 1.000,00 EUR. Daarnaast werd ook de vordering die de burgerlijke partij had gesteld ten aanzien van één van de beklaagden gemilderd tot ca. 1/4 van hetgeen zij gevraagd had. 

Meer over deze zaak kan u hierlezen.