In een dossier met betrekking tot een home invasion in juni 2016 te Rumst dat voor de Antwerpse correctionele rechtbank werd behandeld, werden dd. 27.03.2018 twéé van de beklaagden vrijgesproken, waaronder de heer G.B., dewelke werd bijgestaan door mter. Tim SMET en mter. Manu BANDE.

Het openbaar ministerie had tegen G.B., dewelke vervolgd werd als mededader bij een diefstal met verschillende verzwarende omstandigheden, nochtans een effectieve gevangenisstraf gevorderd van maar liefst 5 jaar. De twee burgerlijke partijen vorderden daarnaast als schadevergoeding bedragen van maar liefst 25.000,00 EUR en 1.400.000,00 EUR.

De rechtbank volgde echter de redenering van de verdediging, en meende dat er niet buiten iedere twijfel om vastgesteld kon worden wàt er net was gebeurd, en al zeker niet dat G.B. hierbij betrokken zou zijn geweest, waardoor hij over de hele lijn werd vrijgesproken, en ook géén schadevergoeding dient te betalen. Het openbaar ministerie kan tegen deze vrijspraak nog in beroep gaan.

Meer over dit dossier kan u hierlezen.