Met de gepaste trots kunnen wij melden dat vanaf heden Mter. BANDE en Mter. BOGAERTS houder zijn van het getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken. Dit houdt concreet in dat zij u vanaf heden ook kunnen bijstaan voor het hoogste rechtscollege van België met betrekking tot alle strafzaken.

Mter. KERREMANS en Mter. SMET waren reeds houder van het getuigschrift zodat ons kantoor vanaf heden maar liefst vijf gespecialiseerde strafrechtadvocaten telt die U voor het Hof van Cassatie kunnen bijstaan.