Begin april dit jaar werd er door het gerecht een inval gedaan op het kantoor van mter. SMET, gezien men hem ervan verdacht informatie te hebben gelekt aan een aantal opdrachtgevers in een grootschalig drugdossier. Het ging zelfs zo ver dat de onderzoeksrechter na de huiszoeking op het kantoor het bevel gaf om de telefoon van mter. SMET af te tappen, hem tot twee maal toe verhoorde, en hem vervolgens in verdenking stelde voor het zogenaamde lidmaatschap van een criminele organisatie, een tenlastenlegging die door mter. SMET zelf uiteraard met klem wordt ontkend. De imagoschade die het kantoor hierdoor leed was onmiskenbaar, gezien de pers op aantijgingen als deze maar wat graag inspeelde…

Inmiddels echter werd het onderzoek in kwestie afgerond, en hieruit werd al snel duidelijk dat deze verregaande onderzoeksmaatregelen enorm overdreven en nergens voor nodig waren. Mter. SMET werd door de raadkamer dan ook terecht buiten vervolging gesteld, aangezien er onvoldoende elementen in het dossier aanwezig waren die de zogenaamde deelname aan een criminele organisatie konden hard maken.

Wat de reden was dat de speurders opeens mter. SMET en zijn kantoor in het vizier kregen is niet volledig duidelijk, maar men kan thans niet anders dan concluderen dat dit nergens voor nodig was, en dat hen niets te verwijten valt. 

Meer hierover kan u hierlezen in een artikel van Het Laatste Nieuws dd. 02.12.2017