Een beklaagde moest zich op 24.10.2017 voor de correctionele rechtbank te Antwerpen verantwoorden voor feiten van begin januari 2017, waarbij hij net niet zou zijn ingereden op vier politie-agenten. Deze agenten wilden in het kader van een onderzoek een huiszoeking verrichten en overgaan tot controle van beklaagde, doch toen beklaagde aan zijn woning aankwam en daar een aantal personen met bivakmutsen opmerkte – waarvan hij op dat ogenblik niet wist dat het om politie ging – raakte hij enorm in paniek, sprong hij opnieuw in zijn voertuig, en trachtte hij te ontkomen. Hierbij raakte hij ei zo na één van de agenten. Beklaagde werd niet veel later ondervraagd over deze feiten, dewelke oorspronkelijk werden bestempeld als zijnde een poging doodslag, en hij legde onmiddellijk een verklaring af.

Ter zitting werd door het parket een effectieve gevangenisstraf gevraagd van één jaar en vroegen de vier agenten ieder 500,00 EUR schadevergoeding. Na het pleidooi ter verdediging en de beraadslaging velde de rechter een vonnis op 28.11.2017 waarin hij de feiten herkwalificeerde naar een gewapende weerspannigheid (waarbij zijn voertuig als wapen werd aanzien), en waarin hij beklaagde veroordeelde tot een werkstraf van 65 uren, en een schadevergoeding van 100,00 EUR per agent. Het artikel dat hierover verscheen kan u eveneens hier raadplegen.

De beklaagde werd bijgestaan door mter. Jonathan BOGAERTS.