Op 25.10.2017 werd er door de correctionele rechtbank te Turnhout uitspraak gedaan in een dossier waarin de beklaagde terechtstond voor doodslag op zijn partner. De feiten vonden plaats begin februari 2015. Het openbaar ministerie vorderde tegen de man in kwestie de maximale gevangenisstraf van 20 jaar, maar nadat ter zitting door mters. SMET en ANDRIES duidelijk de context van de feiten en de huidige situatie van beklaagde werden geschetst,  legde de rechtbank na beraadslaging een effectieve gevangenisstraf op van 12 jaar, hetgeen héél wat lager was dan de vordering van het OM. Over deze zaak kan u hiermeer lezen.

De beklaagde werd bijgestaan door mter. Tim SMET en mter. Vincent ANDRIES.